English version

Collective Gallery Art Project Space, St. Albans (UK)
7. - 14. září 2021

S potěšením oznamujeme naši uměleckou spolupráci s britským umělecko-komunitním projektem Collective gallery and Art Project Space v St.Albans. Můžete se těšit na týden plný tabu, erotického umění, které můžete znát z knihy Bohemian Taboo Stories, nových projektů a neotřelých nápadů, které vám Bohemian Taboo brzy představí i v České republice. Děkujeme vám za spolupráci a podporu na tomto jedinečném česko - zahraničním projektu.
 

Vystavující

 • Kobayashi
 • JANAJPU
 • Born !n Porn
 • Hedonist

Fotografové and ilustrátoři knihy Bohemian Taboo Stories

 • Myokard
 • Martina Kurková Nožičková
 • Martin Faltejsek
 • Daniel Kurz
 • Václav Jirásek
 • Danny Worm
 • Petr Jedinák
 • Lucie Kout
 • Robert Rambousek
 • Milan Mošna
 • Leah Takata
 • Bet Orten
 • Henryk Mrejzek
 • Katastrofé

Čechy (Bohemia) jsou nejzápadnějším a největším historickým regionem České republiky. V České republice, Československu nebo dříve v Rakousku-Uhersku má erotické umění velkou historii. Dali jsme světu takové velikány erotického umění, jako byli Alfons Mucha, František Drtikol, Jan Saudek, Toyen, Robert Vano a mnoho dalších. Vůbec prvním erotickým filmem v historii byl film Extáze Gustava Machatého z roku 1933. Také naše současnost je plná sexuálních a erotických dobrodružství. Jedno z těchto dobrodružství nese název Bohemian Taboo.

Kniha "Bohemian Taboo Stories - Kniha o lidech, kteří dělají něco sexy" si klade za cíl přispět k destigmatizaci tabuizované erotiky či lidské sexuality a také k diskusi o skutečných morálních hodnotách ve společnosti, kde se erotika a sex obvykle objevují jako zástupné téma, místo aby se řešily skutečné problémy. Kniha je souborem dvaceti zajímavých příběhů lidí z České republiky, kteří našli odvahu poznat sebe i své tělo, své skutečné erotické potřeby, a ve své profesi či volném čase si zvolili směr, který erotiku a sex reflektuje, ať už přímo či nepřímo.

V knize Bohemian Taboo Stories najdete příběhy lidí z nejrůznějších sfér. Od vědců pracujících pro Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie v rámci Národního ústavu duševního zdraví, přes historiky, herce, umělce, performery, spisovatele, psychology, fotografy, sexuální asistentky až po organizátory fetišistických akcí a mnohé další.

Čtenáři tak mají možnost ztotožnit se s některými z těchto Příběhů, které by jim mohly ukázat cestu, jak se vyrovnat sami se sebou a žít v souladu se svými vnitřními dispozicemi způsobem, který by nevedl k ubližování druhým i sobě samým kvůli bariérám, které si v sobě vybudovali v důsledku společenských konvencí a stereotypů, a které jim neumožňují žít naplno, nebo ještě hůře, způsobují jim trauma z pocitu viny či studu. Budou také schopni hlouběji porozumět lidem, kteří jsou neprávem označováni za devianty a vnímáni jako nebezpeční nebo přinejmenším podivní.

Cílem společnosti Bohemian Taboo je otevřít diskusi o těchto tématech, vzdělávat veřejnost o erotickém umění, pomoci vytvořit lepší vzdělávací program a podpořit jednotlivce a umělce, kteří se cítí díky cenzůře a předsudkům cítí frustrováni.
Kniha je doplněna ilustracemi a fotografiemi a po obsahové i grafické patřila k nejzajímavějším knihám na knižním trhu posledních let. Plánované aktivity nám bohužel narušila pandemie COVID19, ale předpokládáme, že v nejbližší době pro vás, mimo jiné, přichystáme také besedy a pop-up výstavy.

Společnost Bohemian Taboo v současné době zpracovává řadu dalších témat a zkušeností zajímavých lidí a stále přibývají nová témata. Je proto velmi pravděpodobné, že kniha bude mít pokračování.
Přestože lidé, jejichž příběhy jsou v knize představeny, pocházejí nebo žijí v České republice, dané téma je univerzální a aktuální i v mezinárodním kontextu, především v rámci transatlantické civilizace. Z tohoto důvodu bychom rádi přeložili Bohemian Taboo Stories do angličtiny.

Kniha Bohemian Taboo Stories měla v místních médiích i na veřejnosti velkou publicitu s vynikajícími recenzemi. Naše kniha uspěla na International Festival Of Erotic Arts 2020 a Seattle Erotic Art Festival a ukázky knihy byly publikovány v jejich Literary Art Anthology 2020.

Vychutnejte si malou ochutnávku Bohemian Taboo

https://www.collectivegallery.co.uk/post/bohemian-taboo-exhibition

Více informací

» www.collectivegallery.co.uk
» www.facebook.com/CollectiveGalleryStAlbans
» www.instagram.com/collectivegalleryart
» www.instagram.com/bohemian_taboo
» www.facebook.com/bohemiantaboo